Vlasy Bereniky

Vlasy Bereniky ( latinsky Coma Berenices, zkratka Com ) jsou nevýrazným souhvězdím složeným ze slabých hvězd, zčásti soustředěných k sobě a tvořící blízkou otevřenou hvězdokupu Melotte 111. Nachází se mezi Lvem a Pastýřem. Skládá se jen ze stálic slabších 4. hvězdné velikosti. Souhvězdí představuje vlasy egyptské královny Bereniky, které podle pověsti obětovala bohům za šťastný návrat svého manžela Ptolemaia III. z válečné výpravy. S rozlohou 386 stupňů čtverečních zaujímá 42. místo v pořadí velikosti. Řadíme jej k jarním souhvězdím, vrcholí o půlnoci začátkem dubna. Vlasy Bereniky hraničí se souhvězdím Honících psů, Velké medvědice, Lva, Panny a Pastýře. Obsahuje 15 hvězd jasnějších 5. magnitudy. V souhvězdí se nachází severní galaktický pól, díváme se jím kolmo k rovině Galaxie.

Vlasy Bereniky.

Foto: Autor

Nejjasnější stálice souhvězdí je Beta Vlasů Bereniky. Dosahuje jen 4,3. magnitudy a jde o žlutou hvězdu spektrálního zařazení G0, ve vzdálenosti asi 30 světelných roků od Země. Hvězda je svými parametry podobná našemu Slunci, hmotnost má zhruba stejnou jako naše denní hvězda, průměr jen o něco málo větší a rotuje okolo vlastní osy asi dvakrát rychleji. Povrchová teplota činí zhruba 6000 Kelvinů. Je mladší než Slunce. Na povrchu hvězdy byla naměřena aktivita v cyklu 16,6 let.

Druhá nejjasnější hvězda souhvězdí nese jméno Diadem ( Alfa Vlasů Bereniky ). Je jen o chlup slabší než Beta Vlasů Bereniky, dosahuje také 4,3. magnitudy. Jde však o dvojhvězdný systém. Skládá se z dvojice téměř stejně jasných složek 5,1. magnitudy, které obíhají kolem společného těžiště po dosti výstředné dráze s periodou 25,9 roku. Jde o nažloutlé trpasličí hvězdy patřící do spektrální třídy F ( spektrum F5 ). Povrchová teplota každé z nich se pohybuje okolo 6500 Kelvinů. Rovina dráhy jejich oběhu je téměř přesně ve směru našeho pohledu, k zákrytům však nedochází. Průměrná vzdálenost mezi složkami činí zhruba 12 astronomických jednotek. Diadem od nás dělí asi 58 světelných roků.

Třetí nejjasnější hvězdou v souhvězdí je Gama Vlasů Bereniky. Dosahuje 4,4. magnitudy a jde o oranžovou obří hvězdu spektrálního zařazení K1, ve vzdálenosti okolo 167 světelných roků. Odhadujeme, že má asi 12 krát větší průměr než Slunce. Povrchová teplota dosahuje zhruba 4700 Kelvinů.

Hlavním pilířem, bez kterého by souhvězdí Vlasy Bereniky vůbec nemohlo vzniknout je blízká otevřená hvězdokupa, podle Melottova katalogu označovaná Mel 111. Její jádro leží ve vzdálenosti zhruba 300 světelných roků od Země. Jde o jednu z nejbližších otevřených hvězdokup. Díky své blízkosti zabírá na nebi velkou plochu o průměru více než 5 stupňů, s okrajovými oblastmi více než 7,5 stupňů. Rozprostírá se jižně od hvězdy Gama Vlasů Bereniky, která však leží blíže Zemi a není součástí hvězdokupy. Mel 111 je na mimoměstské obloze snadno viditelná prostýma očima, jako množství stálic 5. hvězdné velikosti a slabších, uspořádaných do tvaru řeckého písmena lambda, či obráceného písmene Y. Nejjasnější členové zde dosahují 4,8. magnitudy, patří mezi ně hvězdy označené 12 a 23 Vlasů Bereniky. Do 5. magnitudy obsahuje hvězdokupa 5 stálic, asi desítku hvězd do 6. magnitudy a do 9. magnitudy již několik desítek. Jde převážně o bílé a nažloutlé hvězdy spektrálních tříd A a F. Pokud bychom naše Slunce umístili do vzdálenosti hvězdokupy Mel 111 dosahovalo by pouze 9. magnitudy, bylo by tedy viditelné až v dobrém dalekohledu. Skutečný průměr hvězdokupy činí asi 25 světelných roků, s okrajovými částmi však ještě více. Její, na otevřené hvězdokupy neobvyklá poloha v blízkosti severního galaktického pólu je vykompenzována její blízkostí. Stáří hvězdokupy činí několik stovek milionů roků. Mel 111 je jednou z nejjasnějších a nejbližších hvězdokup a vděčným cílem pozorovatelů.

Mapka Melotte 111.

Melotte 111 při pozorování prostýma očima mimo město.

Kresba: Autor

Melotte 111, rozložení nejjasnějších hvězd v této oblasti připomíná obrácené písmeno Ypsilon, nebo též řecké písmeno lambda.

Foto: Autor

Čísla značí magnitudy nejjasnějších hvězd v oblasti Melotte 111.

Spektrální zařazení nejjasnějších hvězd Melotte 111.

Detailní snímek otevřené hvězdokupy Melotte 111.

Foto: Autor

Přibližná poloha otevřené hvězdokupy Melotte 111 v Galaxii.

Stálici s označením 41 Vlasů Bereniky najdete jen asi 1 stupeň západně od nejjasnější hvězdy souhvězdí ( Beta Vlasů Bereniky ). Dosahuje 4,8. magnitudy. Jde o oranžového obra spektrálního zařazení K5, ve vzdálenosti okolo 330 světelných roků. Odhadujeme, že jeho průměr se pohybuje někde mezi 33 až 36 násobku průměru Slunce. Povrchová teplota činí přibližně 4000 Kelvinů.

31 Vlasů Bereniky svítí asi 4,5 stupně západně od Bety Vlasů Bereniky. Dosahuje 4,9. magnitudy. Je žlutým obrem spektrálního zařazení G0, ve vzdálenosti okolo 305 světelných roků. Odhadujeme, že má zhruba 10 krát větší průměr než Slunce. Povrchová teplota činí asi 5600 Kelvinů. Vykazuje drobné změny jasnosti v rozmezí asi 1 desetiny hvězdné třídy. V blízkosti této hvězdy se nachází severní galaktický pól. Hvězda je pravděpodobně okrajovým členem Melotte 111.

37 Vlasů Bereniky leží v blízkosti severní hranice souhvězdí, 4 stupně severozápadně od Bety Vlasů Bereniky. Dosahuje 4,9. magnitudy. Je oranžovou obří hvězdou spektrálního zařazení K1. Svítí na nás ze vzdálenosti okolo 650 světelných let.

Světelný bod s označením 36 Vlasů Bereniky můžete spatřit necelé 3 stupně západně od hvězdy Diadem ( Alfa Vlasů Bereniky ). Dosahuje 4,8. magnitudy. Jde o červenou obří hvězdu spektrálního zařazení M1. Světelný paprsek k nám od ní cestuje zhruba 325 roků.

35 Vlasů Bereniky je další z nevýrazných stálic v tomto souhvězdí. Leží 5,5 stupně severozápadně od hvězdy Diadem ( Alfa Vlasů Bereniky ). Dosahuje 4,9. magnitudy. Tentokrát jde o žlutého obra spektrálního zařazení G8, ve vzdálenosti okolo 280 světelných let. Má společníka, o dvě magnitudy slabší průvodce je nažloutlou hvězdou spektrálního zařazení F6. Dvojice obíhá kolem společného těžiště s periodou několika stovek roků. Při pohledu prostýma očima je ovšem 35 Vlasů Bereniky pouze jedním světelným bodem.

11 Vlasů Bereniky najdete v jihozápadní části souhvězdí. Dosahuje 4,7. magnitudy. Je žlutou obří hvězdou spektrálního zařazení G8, ve vzdálenosti okolo 290 světelných roků od nás. Odhadujeme, že má zhruba 19 krát větší průměr než Slunce. Povrchová teplota se pohybuje okolo 4800 Kelvinů. V roce 2008 byl objeven hnědý trpaslík obíhající kolem této hvězdy v periodě 326 dnů, v průměrné vzdálenosti 1,3 astronomické jednotky. Jeho hmotnost je pravděpodobně vyšší než 19 hmotností Jupiteru.

24 Vlasů Bereniky dosahuje 4,8. magnitudy. Prostýma očima jeden světelný bod, jde však o dvojhvězdu. Hlavní složka 5,0. magnitudy má o 1,5 magnitudy slabšího průvodce. Jasnější z dvojice je oranžovým obrem spektrálního zařazení K2, slabší hvězda je bílá, spektrálního zařazení A7. Vzdálenost dvojhvězdy odhadujeme na zhruba 600 světelných roků.

Vlasy Bereniky.

Foto: Autor

Souhvězdí Vlasy Bereniky při pozorování prostýma očima.

Kresba: Autor