Malý pes

Malý pes ( latinsky Canis Minor, zkratka CMi ) je jedním z původních starořeckých souhvězdí. Jak již název napovídá, jde o menšího ze dvou psů, kteří doprovázejí lovce Oriona. Najdeme jej mezi souhvězdím Blíženců a Jednorožce. Díky jasné stálici Procyon jej nemůžete přehlédnout. Obsahuje však jen 2 jasné hvězdy. Patří k menším souhvězdím, s rozlohou 183 stupňů čtverečních je na 71. místě v pořadí velikosti. Malého psa řadíme k zimním souhvězdím, střed souhvězdí vrcholí o půlnoci v polovině ledna. Hraničí se souhvězdími Jednorožce, Blíženců, Raka a Hydry. Podél jižní hranice prochází nebeský rovník. Malý pes obsahuje jednu stálici jasnější 1. magnitudy, celkem jen 2 hvězdy jsou jasnější 3. magnitudy a jen celkem 6 hvězd v souhvězdí je jasnějších 5. magnitudy.

Malý pes.

Foto: Autor

Odpovědnost za atraktivitu celého souhvězdí vzala na svá bedra hvězda s názvem Procyon ( Alfa Malého psa ). Jméno Procyon pochází z řečtiny a znamená "před psem". Vychází totiž před Síriem a dalšími hvězdami Velkého psa, pokud jej pozorujeme z oblasti středomoří a z většiny míst severní polokoule. Tato stálice nulté hvězdné velikosti ( 0,4. magnitudy ) je po Slunci osmá nejjasnější na celé obloze. Se vzdáleností 11 světelných roků od Země patří k velmi blízkým hvězdám. Procyon je však dvojhvězdným systémem. Hlavní složka spektrálního zařazení F5 má průměr asi dvakrát větší než naše Slunce, 1,5 násobek jeho hmotnosti, povrchovou teplotu okolo 6500 Kelvinů a svítí 7 krát silněji než naše denní hvězda. Průvodcem je bílý trpaslík s jasností 10,8. magnitudy, který kolem hlavní složky oběhne jednou za 40,7 roku. Jeho hmotnost odhadujeme na 6 desetin hmotnosti Slunce, povrchovou teplotu na asi 9000 Kelvinů a průměr možná okolo 17 000 kilometrů ( je tedy jen o něco větší než naše rodná planeta ). Při pohledu ze Země se vzdálenost mezi složkami dvojhvězdy mění během oběžné doby mezi 2,2 a 5 úhlovými vteřinami. Skutečná vzdálenost kolísá mezi 9 a 21 astronomickými jednotkami. V těsné blízkosti Procyona, 12 úhlových minut východně od něj, je za příznivých pozorovacích podmínek viditelná již prostýma očima slabá stálice 6. hvězdné velikosti, která však k systému nepatří a jen se do jeho blízkosti náhodně promítá. Alfa Malého psa je jedním z vrcholů zimního orientačního trojúhelníku, v jehož zbývajících vrcholech září Betelgeuze ze souhvězdí Oriona a Sírius z Velkého psa.

Procyon a její pouze optický společník 6. hvězdné velikosti.

Foto: Autor

Srovnání velikostí složek dvojhvězdného systému Procyon.

Ilustrace: Bob King

Druhý nejjasnější světelný bod v souhvězdí Malého psa nese název Gomeisa ( Beta Malého psa ). Leží 4,3 stupně severozápadně od Procyona. Dosahuje 2,9. magnitudy a jde o modrobílou hvězdu spektrálního zařazení B8, ve vzdálenosti asi 160 světelných roků od Země. Odhadujeme, že má zhruba 3,5 krát větší průměr než Slunce. Povrchová teplota se pohybuje okolo 12 000 Kelvinů. Velmi rychle rotuje okolo vlastní osy ( rotační obvodová rychlost na rovníku přes 200 kilometrů za sekundu ), takže se dá očekávat, že v důsledku silné odstředivé síly bude výrazně zploštělá. Hvězdu obklopuje disk plynného materiálu a nepravidelně vykazuje drobné změny jasnosti, které však při pohledu prostýma očima nezaznamenáte. Patří k proměnným hvězdám typu Gama Kasiopeje.

Gomeisa je rychle rotující modrobílá hvězda obklopená diskem plynného materiálu ( umělecká představa ).

Převzato z: www.orionsarm.com/eg-article/4f7ae10c85741

V blízkosti hvězdy Gomeisa, asi 40 úhlových minut severně od ní, najdeme stálici s označením Gama Malého psa, která s hodnotou 4,3. magnitudy vlastní bronzovou medaili v pořadí jasností hvězd v tomto souhvězdí. Je oranžovou obří hvězdou spektrálního zařazení K3. Od nás ji dělí vzdálenost přibližně 320 světelných let. Z rozboru spektra víme, že jde o dvojhvězdu s oběžnou dobou 389 dnů.

Epsilon Malého psa leží jeden stupeň severoseverozápadně od hvězdy Gomeisa. Dosahuje 5,0. magnitudy. Jde o žlutou obří hvězdu spektrálního zařazení G6. Nachází se ve vzdálenosti zhruba 1000 světelných roků od Země.

V blízkosti severní hranice souhvězdí leží stálice s označením 6 Malého psa. Dosahuje 4,5. magnitudy. Je oranžovou obří hvězdou spektrálního zařazení K2, jejíž vzdálenost odhadujeme na 500 až 600 světelných roků.

Jasnější 5. magnitudy je ještě stálice s katalogovým označením HIP 39311, také je známá pod označením G Malého psa. Svítí v jihovýchodním rohu souhvězdí. Dosahuje 4,4. magnitudy. Jde o oranžového obra spektrálního zařazení K2, ve vzdálenosti okolo 255 světelných roků. Odhadujeme, že má 21 až 22 krát větší průměr než Slunce. Povrchová teplota se pohybuje okolo 4300 Kelvinů. Hvězdu obíhá planeta o minimální hmotnosti 6 násobku hmoty našeho Jupitera, s oběžnou dobou 480,5 dne.

Malý pes.

Foto: Autor