Panna

Panna ( latinsky Virgo, zkratka Vir ) bývá v mytologii spojována zejména s bohyněmi spravedlnosti nebo úrody. Sousední souhvězdí Vah symbolizuje spravedlnost a jako symbol úrody drží Panna v ruce obilné klasy v místě, kde svítí nejjasnější hvězda souhvězdí - Spica ( latinsky klas ). Je největším zvířetníkovým souhvězdím a s rozlohou 1294 stupňů čtverečních druhým největším souhvězdím na celé obloze, hned po souhvězdí Hydry. Pannu řadíme k jarním souhvězdím - vrcholí o půlnoci začátkem dubna. Sousedí se souhvězdími Pastýře, Vlasů Bereniky, Lva, Poháru, Havrana, Hydry, Vah a Hlavou Hada. Panna obsahuje 1 hvězdu 1. magnitudy, celkem 3 hvězdy jsou jasnější 3. magnitudy, 10 hvězd je jasnějších 4. magnitudy a asi 34 hvězd je jasnějších 5. magnitudy.

Panna, v pravém dolním rohu souhvězdí Havrana.

Foto: Autor

Dominantní stálicí souhvězdí je Spica ( Alfa Panny ). Dosahuje 1,0. magnitudy a ve skutečnosti ji tvoří těsná dvojice modrých hvězd spektrální třídy B, které oběhnou kolem společného těžiště jednou za 4 dny. Jelikož se rovina jejich oběhu kryje s naším zorným směrem, dochází k zákrytům. V tomto případě však jen k tečným a světelné změny vyvolané zákryty jsou nepatrné. V periodě 4,01 dne však jasnost Alfy Panny poklesne o 0,1. magnitudy. Tyto světelné změny způsobují sféroidní tvary složek dvojhvězdy. Jedna desetina hvězdné velikosti je příliš málo na to, abychom tuto změnu mohli postřehnout prostýma očima. Hlavní složka dvojhvězdy má průměr přibližně 7 až 8 krát větší než naše Slunce, hmotnost asi 10 až 11 Sluncí a povrchovou teplotu odhadujeme na zhruba 22 000 stupňů Celsia. Menší složka je s průměrem mezi 3 a 4 Sluncí přibližně poloviční, hmotnost dosahuje přibližně 7-násobku naší denní hvězdy a povrchová teplota přibližně 18 000 stupňů Celsia. Dvojici dělí v prostoru jen asi 18 milionů kilometrů. V těsné dvojhvězdě dochází k přetoku hmoty z jedné složky na druhou a obě jsou slapově deformovány. Plyn se třením zahřívá na teplotu několika milionů stupňů Celsia a je tak zdrojem rentgenového záření. Hlavní složka dvojhvězdy je ještě navíc pulsující proměnnou hvězdou typu Beta Cefea, s periodou 0,174 dne. Vzdálenost Alfy Panny odhadujeme na přibližně 250 světelných roků od Země. Modrobílého odstínu hvězdy si na obloze snadno všimnete již při pohledu prostýma očima. Spica je 15. nejjasnější hvězdou na noční obloze. Je také jedním z vrcholů jarního trojúhelníku, zbylé dva tvoří Regulus ze souhvězdí Lva a Arcturus ze souhvězdí Pastýře.

Dvojhvězda Spica při pohledu z hypotetické planety v představě malíře.

Převzato z: fineartamerica.com/featured/artists-concept-of-the-spica-star-andrew-taylor.htm

Gama Panny je známá pod názvem Porrima, někdy také bývá nazývána Arich. Na pohled se tváří jako jedna stálice s jasností 2,7. magnitudy. Ve skutečnosti jde o dvojici hvězd prakticky totožných jasností ( 3,5. magnitudy ) a shodného spektra F0, obíhajících kolem společného těžiště po výrazně excentrické dráze jednou za asi 169 roků. Jejich vzájemná vzdálenost se mění mezi asi 5 a 81 astronomickými jednotkami. Každá z hvězd má přibližně 1,2 krát větší průměr než Slunce a zhruba 1,5 krát větší hmotnost. Jejich povrchová teplota dosahuje zhruba 7100 Kelvinů. Porrimu dělí od Země asi 38 světelných roků. Je druhou nejjasnější hvězdou souhvězdí.

Porrima je dvojhvězdným systémem.

Kresba: Autor

Epsilon Panny nese jméno Vindemiatrix. Jde o žlutou obří hvězdu spektrálního zařazení G8, s jasností 2,8. magnitudy. Od Země ji dělí vzdálenost asi 110 světelných roků. Má zhruba 10 až 11 krát větší průměr než Slunce. Povrchová teplota dosahuje přibližně 5000 Kelvinů. Je třetí nejjasnější hvězdou v souhvězdí.

Heze ( Dzéta Panny ) je bílou hvězdou spektrálního zařazení A3, ve vzdálenosti okolo 75 světelných roků od Země. Dosahuje 3,4. magnitudy. Odhadujeme, že má asi dvakrát větší průměr než naše Slunce. Rychle rotuje okolo vlastní osy a díky tomu bude nejspíše nápadně zploštělá. V roce 2010 byl objeven nízkohmotný společník obíhající tuto hvězdu-pravděpodobně půjde o červeného trpaslíka.

Auva ( Delta Panny ) je červenou obří hvězdou spektrálního zařazení M3, ve vzdálenosti asi 200 světelných roků od Země. Dosahuje 3,4. magnitudy. Řadíme ji k polopravidelným proměnným hvězdám. Světelné změny jsou však velmi malé ( nepřesahují 0,1. magnitudy ) a prostýma očima nezaznamenatelné. Odhadujeme, že obr má zhruba 60 krát až 65 krát větší průměr než naše Slunce. Povrchová teplota se pohybuje okolo 3700 Kelvinů.

Auva je červenou obří hvězdou ( umělecká představa ).

Převzato z: www.buzzle.com/articles/life-cycle-of-a-star.html

Zavijava ( Beta Panny ) dosahuje na obloze 3,6. magnitudy. Leží v západní části souhvězdí. Nachází se přibližně 35 světelných roků od nás a jde o nažloutlou hvězdu spektrálního zařazení F9. Její průměr zhruba 1,7 krát převyšuje průměr našeho Slunce. Povrchová teplota činí zhruba 6100 Kelvinů.

Stálici s označením Ný Panny najdete v západní části souhvězdí, asi 5 stupňů severně od hvězdy Zavijava ( Beta Panny ). Dosahuje 4,0. magnitudy a jde o červenou obří hvězdu spektrálního zařazení M1, ve vzdálenosti okolo 300 světelných roků. Její průměr činí několik desítek Sluncí. Povrchová teplota dosahuje přibližně 3600 Kelvinů.

V západní části souhvězdí svítí také Omikron Panny. Nachází se asi 8 stupňů severovýchodně od hvězdy Zavijava ( Beta Panny ). Dosahuje 4,1. magnitudy. Je žlutou obří hvězdou spektrálního zařazení G8. Od Země ji dělí zhruba 165 světelných roků. Má přibližně 13 krát větší průměr než Slunce. Povrchová teplota dosahuje přibližně 4900 Kelvinů.

Éta Panny nese jméno Zaniah. Dosahuje 3,9. magnitudy. Je bílou hvězdou spektrálního zařazení A2, ve vzdálenosti okolo 265 světelných roků. Ve skutečnosti jde o trojhvězdný systém - skládá se z těsné dvojhvězdy ( obě složky patří do spektrální třídy A ) obíhající kolem společného těžiště jednou za 72 dnů, kterou doplňuje vzdálenější třetí složka ( také patřící do spektrální třídy A ), s periodou oběhu asi 13 let. Zaniah najdete přibližně 5,5 stupně západně od hvězdy Porrima ( Gama Panny ).

Zaniah je trojicí bílých hvězd.

Kresba: Autor

Théta Panny dosahuje 4,4. magnitudy. Najdete ji asi 7 stupňů severozápadně od hvězdy Spica ( Alfa Panny ). Jde o vícenásobný hvězdný systém, ve vzdálenosti okolo 310 světelných roků. Skládá se z dvojice bílých hvězd ( 4,5. a 6,8. magnitudy ) obíhajících kolem společného těžiště v periodě asi 116 roků. Dvojici obíhá ve velké vzdálenosti slabší žlutá hvězda. Její oběžná doba je v řádu tisíců let. Součástí systému je možná ještě další žlutá trpasličí hvězda na velmi vzdálené orbitě, s oběžnou dobou v řádu stovek tisíců let. Při pohledu prostýma očima se ovšem Théta Panny jeví pouze jako jeden světelný bod.

Nejjasnější stálicí ve východní části souhvězdí je 109 Panny. Dosahuje 3,7. magnitudy. Je bílou hvězdou spektrálního zařazení A0, ve vzdálenosti okolo 135 světelných roků. Má asi 2,7 krát větší průměr než Slunce. Povrchová teplota se blíží 10 000 Kelvinů.

Stálici s označením 110 Panny najdete nedaleko východní hranice souhvězdí, asi 4 stupně východně od výše zmíněné 109 Panny. Dosahuje 4,4. magnitudy a jde o oranžovou obří hvězdu spektrálního zařazení K0, ve vzdálenosti okolo 195 světelných roků. Má zhruba 14 krát větší průměr než Slunce.

Hvězdu s označením Mí Panny můžete vyhledat také ve východní části souhvězdí, v blízkosti hranice se souhvězdím Vah. Dosahuje 3,9. magnitudy. Jde o žlutobílou hvězdu spektrálního zařazení F2. Nachází se ve vzdálenosti okolo 60 světelných roků od Země. Má přibližně 2 krát větší průměr než Slunce. Povrchová teplota se pohybuje okolo 6700 Kelvinů.

Stále se pohybujeme ve východní části souhvězdí, kde se také prezentuje Jota Panny. Dosahuje 4,1. magnitudy. Jde o nažloutlou hvězdu spektrálního zařazení F6, ve vzdálenosti okolo 73 světelných let. Má asi 3 krát větší průměr než Slunce. Povrchová teplota se pohybuje okolo 6200 Kelvinů.

Světelný bod s označením Kappa Panny leží také ve východní části souhvězdí. Dosahuje 4,2. magnitudy. Jde o oranžovou obří hvězdu spektrálního zařazení K3, ve vzdálenosti okolo 255 světelných roků.

Také stálici s označením Tau Panny najdete ve východní části souhvězdí. Dosahuje 4,2. magnitudy. Je bílou hvězdou spektrálního zařazení A3. Od nás ji dělí zhruba 225 světelných roků. Odhadujeme, že má více než 4 krát větší průměr než Slunce.

Panna.

Foto: Autor