Ryby

Ryby ( latinsky Pisces, zkratka Psc ) jsou rozsáhlým, ale nevýrazným souhvězdím zvířetníku. Představuje dvě ryby, které jsou spojeny stuhou. Tvoří jej stálice 4. hvězdné velikosti a slabší. Najdeme je pod Pegasem ( západní ryba ) a Andromedou ( východní ryba ). Leží daleko od pásu mléčné dráhy. S rozlohou 889 stupňů čtverečních zaujímají 14. místo v pořadí velikosti. Ryby hraničí se souhvězdím Trojúhelníku, Andromedy, Pegasa, Vodnáře, Velryby a Berana. Souhvězdí obsahuje 3 hvězdy jasnější 4. magnitudy a celkem asi 23 hvězd jasnějších 5. magnitudy. Ryby řadíme k podzimním souhvězdím, jejich střed vrcholí o půlnoci koncem září.

Nejjasnější stálicí souhvězdí je s hodnotou 3,6. magnitudy Éta Ryb. Najdete ji ve východní části souhvězdí, nedaleko hranice s Beranem. Jde o žlutého obra spektrálního zařazení G7, ve vzdálenosti asi 350 světelných roků od nás. Odhadujeme, že hvězda by mohla mít zhruba 30 krát větší průměr než naše Slunce a její hmotnost na přibližně 4 násobek sluneční hmotnosti. Povrchová teplota dosahuje zhruba 4900 Kelvinů.

Nyní si popíšeme nejjasnější hvězdy tvořící východní rybu pod Andromedou.

Stálici s označením Chí Ryb najdete 7,5 stupně severozápadně od nejjasnější hvězdy souhvězdí ( Éta Ryb ). Dosahuje 4,7. magnitudy. Jde o oranžového obra spektrálního zařazení K0, ve vzdálenosti okolo 380 světelných roků.

Psí 1 Ryb dosahuje 4,7. magnitudy. Prostýma očima pouze jeden světelný bod, ve skutečnosti dvojice podobně jasných stálic 5,3. a 5,6. magnitudy. Obě hvězdy jsou bílé, spektrálního zařazení A1 a A0. Od nás je dělí zhruba 275 světelných roků.

Fí Ryb dosahuje také 4,7. magnitudy. Jde o oranžového obra spektrálního zařazení K0. Nachází se ve vzdálenosti okolo 445 světelných roků. Z rozboru spektra víme, že má hvězdného průvodce s oběžnou dobou 20,5 roku. Další slabý společník 9. hvězdné velikosti se nachází na vzdálené orbitě.

Ypsilon Ryb se také vyznačuje hodnotou 4,7. magnitudy. Tentokrát však jde o bílou hvězdu spektrálního zařazení A3. Od Země ji dělí zhruba 310 světelných roků.

Tau Ryb je nejjasnější hvězdou východní ryby. Dosahuje 4,5. magnitudy. Leží 5,5 stupně jižně od jasné hvězdy Mirach ( Beta Andromedy ). Jde o oranžového obra spektrálního zařazení K0, ve vzdálenosti okolo 170 světelných let.

Vracíme se jižně a budeme postupovat stuhou pojící obě ryby až k hvězdám tvořící západní rybu.

Omikron Ryb najdete v jihovýchodní části souhvězdí, asi 7 stupňů jihovýchodně od Éty Ryb. Dosahuje 4,3. magnitudy. Je žlutým obrem spektrálního zařazení G8, ve vzdálenosti okolo 280 světelných roků. Odhadujeme, že má asi 16 krát větší průměr než Slunce. Povrchová teplota se pohybuje okolo 5000 Kelvinů.

Alfa Ryb nese jméno Al Rischa. Najdete ji v jihovýchodním rohu souhvězdí, v těsné blízkosti hranice s Velrybou. S hodnotou 3,8. magnitudy jde až o třetí nejjasnější hvězdu souhvězdí. Prostýma očima jeden světelný bod, ve skutečnosti však systém pravděpodobně čtyř hvězd. Hlavními komponenty jsou dvě bílé hvězdy patřící do spektrální třídy A ( 4,2. a 5,2. magnitudy ). Obíhají kolem společného těžiště s periodou asi 900 roků, některé prameny však udávají mnohem nižší periodu - okolo 700 roků. Skutečná vzdálenost složek se během oběhu mění mezi asi 50 a 190 astronomickými jednotkami. Rozbor spektra naznačuje, že každá z této dvojice je ještě dvojhvězdou. Čtyřhvězdu od nás dělí asi 140 světelných roků. Al Rischa tvoří uzel-místo kde jsou obě stuhy držící ryby za ocas svázány.

Ksí Ryb leží jen něco přes 2 stupně západně od Alfy Ryb. Dosahuje 4,6. magnitudy. Je oranžovým obrem spektrálního zařazení K0, ve vzdálenosti okolo 190 světelných let.

Ný Ryb svítí asi 6 stupňů severozápadně od Alfy Ryb. Dosahuje 4,4. magnitudy. Tento oranžový obr spektrálního zařazení K3 se nachází ve vzdálenosti okolo 365 světelných roků. Domníváme se, že má více než 30 krát větší průměr než Slunce.

Postupujeme dále západním směrem a zmiňujeme všechny hvězdy jasnější 5. magnitudy. Mezi ně patří i Mí Ryb. Dosahuje 4,8. magnitudy. Oranžový obr spektrálního zařazení K4. Svítí na nás ze vzdálenosti přes 300 světelných roků. Má přibližně 26 krát větší průměr než Slunce. Povrchová teplota se pohybuje okolo 4100 Kelvinů.

Epsilon Ryb dosahuje 4,3. magnitudy. Je oranžovým obrem spektrálního zařazení K0, ve vzdálenosti okolo 180 světelných roků.

Delta Ryb dosahuje 4,4. magnitudy. Jak jinak než oranžový obr ( všimněte si, že většina doposud zmíněných hvězd jsou oranžoví obři ), tentokrát spektrálního zařazení K5. Nachází se ve vzdálenosti okolo 310 světelných roků. Odhadujeme, že má přibližně 40 krát větší průměr než Slunce. Povrchová teplota činí přibližně 4000 Kelvinů.

Nyní se dostáváme do západní části souhvězdí, ke hvězdám tvořící západní rybu. V jejím ocase svítí Omega Ryb. Dosahuje 4,0. magnitudy. Po zástupu oranžových obrů konečně změna-tentokrát jde o nažloutlou stálici spektrálního zařazení F4. Od Země ji dělí zhruba 105 světelných roků. Odhadujeme, že má přibližně 3,4 krát větší průměr než Slunce. Povrchová teplota činí asi 6600 Kelvinů.

Samotné tělo západní ryby tvoří několik stálic 4. až 5. hvězdné velikosti seskupených do kroužku o velikosti asi 7 stupňů. Nejjasnější z nich je Gama Ryb na jeho západním okraji. S hodnotou 3,7. magnitudy je druhou nejjasnější hvězdou souhvězdí. Jde o žlutého obra spektrálního zařazení G9, ve vzdálenosti okolo 140 světelných roků. Hvězda má zhruba 11 krát větší průměr než naše Slunce. Povrchová teplota činí asi 4900 Kelvinů. Její vysoká prostorová rychlost a nízký obsah těžších prvků nasvědčuje tomu, že k nám přiletěla z jiné části Galaxie.

Jota Ryb dosahuje 4,1. magnitudy. Jde o nažloutlou hvězdu spektrálního zařazení F7. Od Země ji dělí asi 45 světelných roků. Má přibližně 1,6 krát větší průměr než Slunce. Povrchová teplota se pohybuje okolo 6300 Kelvinů.

Théta Ryb dosahuje 4,3. magnitudy. Je oranžovým obrem spektrálního zařazení K1, ve vzdálenosti okolo 150 světelných roků. Odhadujeme, že má přibližně 10 krát větší průměr než Slunce. Povrchová teplota činí asi 4700 Kelvinů.

Lambda Ryb dosahuje 4,5. magnitudy. Jde o bílou hvězdu spektrálního zařazení A7. Svítí na nás ze vzdálenosti okolo 105 světelných roků. Mohla by mít asi 1,5 krát větší průměr než Slunce. Povrchová teplota dosahuje zhruba 7600 Kelvinů.

Kappa Ryb s hodnotou 4,9. magnitudy nijak zvlášť nevyniká. Je bílou hvězdou spektrálního zařazení A0, ve vzdálenosti okolo 155 světelných roků. Domníváme se, že by mohla mít přibližně 2 krát větší průměr než Slunce. Povrchová teplota se pohybuje okolo 9200 Kelvinů.

Světelné změny můžete zaznamenat i prostýma očima u hvězdy 19 Ryb ( TX Ryb ), která je také součástí "kroužku" západní ryby. Leží na jeho východním okraji. Jasnost nepravidelně, či polopravidelně kolísá mezi asi 4,8. a 5,2. magnitudy. Patří k takzvaným uhlíkovým hvězdám a jde o jednu z nejčervenějších hvězd na obloze. Její povrchová teplota činí jen asi 3100 Kelvinů. Barevný odstín však spatříte až v dalekohledu. TX Ryb má veleobří rozměry - průměr hvězdy odhadujeme na velmi zhruba 300 násobek našeho Slunce a odhady vzdálenosti tohle hvězdné monstrum kladou někde mezi 850 a 950 světelných roků od nás. V tomto případě jsou příčinou světelných změn pulsace hvězdy.

19 ( TX ) Ryb je pulsujícím červeným obrem ( umělecká představa ).

Poslední ze sedmihvězdí tvořící asterismus "kroužek" je stálice s označením 7 Ryb. Dosahuje 5,0. magnitudy. Jde o oranžového obra spektrálního zařazení K2, ve vzdálenosti okolo 430 světelných let.

Asterismus "kroužek", tvoří tělo západní ryby.

Foto: Autor

Tlamu západní ryby tvoří stálice s označením Beta Ryb, známá také pod jménem Fum al Samakah. Dosahuje 4,5. magnitudy. Jde o modrého obra spektrálního zařazení B6, ve vzdálenosti okolo 410 světelných roků. Hvězda by mohla mít 4 až 4,5 krát větší průměr než Slunce.

V jižním výběžku souhvězdí, v blízkosti hranice s Velrybou a Vodnářem leží trojice stálic jasnějších 5. magnitudy, ve tvaru trojúhelníku. Nejvýraznější z nich je 30 Ryb. Dosahuje 4,4. magnitudy. Jde o červenou obří hvězdu spektrálního zařazení M3, ve vzdálenosti okolo 430 světelných roků od Země.

Stálice s označením 33 Ryb leží méně než 1 stupeň severovýchodně od výše zmíněné 30 Ryb. Dosahuje 4,6. magnitudy. Je oranžovým obrem spektrálního zařazení K0, ve vzdálenosti okolo 130 světelných roků. Má přibližně 7 krát větší průměr než Slunce. Povrchová teplota se pohybuje okolo 4750 Kelvinů. Z rozboru spektra víme, že má hvězdného společníka s oběžnou dobou 73 dnů.

27 Ryb je nejslabší z tohoto tria, dosahuje 4,9. magnitudy. Jde o žlutého obra spektrálního zařazení G9, ve vzdálenosti okolo 235 světelných roků.

V Rybách najdeme i další proměnnou. Jasnosti nestálé je hvězda 47 Ryb, známá též pod označením TV Ryb. Polopravidelně mění jasnost mezi 4,7. až 5,4. magnitudy. Změna je tedy na tmavé obloze dobře postřehnutelná již prostýma očima. Jde o červenou obří hvězdu patřící do spektrální třídy M, ve vzdálenosti přibližně 500 světelných roků. Příčinou světelných změn jsou pulsace. Proměnnou najdete asi 4,5 stupně severovýchodně od hvězdy Algenib ( Gama Pegasa ).

Světelná křivka proměnné hvězdy TV Ryb.